FelsefeGenelNedirSanat

Sanat Nedir? Kısaca Tanımı ve Sanat Türleri

Bu yazımızda, oldukça sık karşılaştığımız kült bir soru olan Sanat Nedir? sorusuna cevaplar arayacak, Sanat Türleri hakkında bilgi vereceğiz.

Sanat Nedir?

E.H. Gombrich Sanatın Öyküsü isimli kitabında, “Aslında, Sanat diye bir şey yoktur.” cümlesiyle başlar ve “Yalnızca sanatçılar vardır.” diyerek devam eder. Bu açıklamanın oldukça tuhaf geldiğini söyleyebiliriz. Nitekim bana göre, Sanat Nedir? sorusunu soruyorsak, sanatın varlığını kabul etmişizdir.

Sanat kısaca, insanın yani sanatçının yaratıcı bir biçimde, hayal gücünü yansıtmasının bir ifadesidir. Sanatçılar bu ifadeler sonucunda “Sanat Eseri” olarak adlandırdığımız ürünlerini ortaya koyarlar. Geçmişte toprak boyalarla mağara duvarlarına çizilen bizon resimleri ile başlayan sanat, yıllar geçtikçe karmaşık bir hal almıştır.

Kimilerine göre Sanat, ait olduğu döneme göre değerlendirilmelidir. Bu düşüncenin altında yatan sebep ise İlkel Sanat dönemine ait heykellerin günümüzde bize gülünç gelebilmesidir. Oysa, yapıldığı dönemde Sanatçının ifade şekli, eserin taşıdığı anlam ve önem oldukça değerli olabilir.

Hepimiz alışılagelmiş biçimleri ya da renkleri tek doğrular olarak kabul etmeye eğilimliyizdir.

Büyük sanat yapıtlarından tat alınmasındaki en büyük engel, bizim alışkanlık ve ön yargılarımızdan kurtulma konusundaki isteksizliğimizdir.

-E.H. Gombrich

Sanat Nedir? Kısaca Tanımı ve Sanat Türleri

Felsefi Açıdan Sanat

Sanatı Felsefi açıdan ele alacak olursak, birçok farklı tanımlamayla karşılaşabiliriz. Düşünürler, sanatın kökenine ve kaynağına odaklanarak çeşitli görüşler ortaya atmışlardır. Bu görüşler dönemden döneme ve kültürden kültüre değişiklik gösterir.

 • Taklit Olarak Sanat (Mimesis)
 • Yaratım Olarak Sanat
 • Oyun Olarak Sanat

Sanat Türleri

Sanat Türleri, 2 ana gruba ayrılır. Pratik (Endüstriyel Sanatlar) ve Güzel Sanatlar.

Güzel Sanatlar (Geleneksel Sınıflandırma)

1.Görsel Sanatlar (Plastik Sanatlar)

 • Resim Sanatı
 • Heykel ve Kabartma Sanatı
 • Mimari
 • Seramik

Sanat Nedir? Kısaca Tanımı ve Sanat Türleri

2.İşitsel Sanatlar (Fonetik Sanatlar)

 • Müzik Sanatı
 • Edebiyat Sanatı

3.Ritmik Sanatlar

 • Dans
 • Opera
 • Bale
 • Tiyatro
 • Pandomim

Güzel Sanatlar (Modern Sınıflandırma)

1.Yüzey Sanatları

 • Resim
 • Afiş
 • Grafik
 • Karikatür
 • Fotoğraf
 • Hat
 • Minyatür

2.Hacim Sanatları

 • Heykel
 • Seramik
 • Kabartma

3.Mekan Sanatları

 • Mimari
 • İç mimari
 • Peyzaj mimarisi

4.Dil Sanatları

 • Edebiyat türlerini kapsar.
 • Roman
 • Hikaye
 • Şiir…

5.Ses Sanatları

 • Müzik ve türlerini kapsar.
 • Klasik müzik
 • Caz müzik…

6.Hareket Sanatları

 • Bale
 • Pandomim
 • Dans…

7.Dramatik Sanatlar

 • Tiyatro
 • Sinema
 • Müzikal

sanat nedir

Görsel Sanatlara ilgiliyseniz, Rönesans Resim Sanatı ve 5 Rönesans Tablosu isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

 

 

 

Aysu Nur Koyun

Kendi zamanında yaşamaya çalışan, aynı zamanda mimar ve web3 meraklısı biriyim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu