Müzik

Popüler Kültür Müziği Nasıl Etkiliyor?

Herkese merhaba sevgili InFreza okurları! Bugünkü yazımızda son zamanlarda kendinden çokça bahsettiren popüler kültür ve etkisini en çok hissettiğimiz müziğe olan etkisini konuşacağız.

Popüler Kültür Nedir?

Yirminci yüzyıldan sonra özellikle de toplumsal modernleşme ile birlikte toplu bir kültür olarak yayılmakta olan, kavramsal olarak ise kültürel gelişmeleri ve günlük uygulamaları kapsayan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütününü kapsayan bir alan jargonudur diyebiliriz. Belli bir döneme hitap eder ve geçici olmasıyla da bilinir.

Peki Popüler Kültürün Etkisini Günlük Yaşantımızda Hangi Alanlarda Sık sık Görüyoruz?

Kitle müziği diye de adlandırılan popüler müzik için bu kavram bu müziğin geldiği bir uç nokta olmaktadır. Burada tüketim olgusu ön planda olmaktadır çünkü tüketen kitlelerin yaşamına sergilenen popüler müzik tüketilmek doğrultusunda farklı yapı ve anlamlarla boyut kazanmıştır.

Popüler müziğin özelliği; duygu, sanat ve melodi kavramını arka plana atıp, estetik öğeleri taşımaktan daha çok, anlatıma yönelmesi, bireysel ve toplumsal ifade gücü taşımasıdır. Hayata dair simgeler yoluyla kendini gösteren bu müzik böylece hem bireysel, hem toplumsal hayatında baskın bir imaj ve bir marka kültürü yaratmıştır. Bütün bunlar popüler müziğin sanayi ile başlayıp, endüstriyel hayata dönen bir yüzüdür.

Popüler Kültür Müziği Nasıl Etkiliyor?

Popüler kültürde müziğin sanattan çok kültürel bir kavram olduğunu düşünürsek eğer müzik
popüler kültürün önemli bir unsuru ve aslında popüler kültürün ta kendisi olarak da konumlandırılabilir. Bu anlamda müziği var eden şarkılar; popüler kültürde hayatı, bireyi ve toplumu şekillendirme görevi taşırlar.

Bu görev şarkılarda kendiliğinden bir iç mesaj olarak var olmanın yanı sıra; zamanın ruhuna göre
değişen veya değiştirilen yönleriyle mevcut olmaktadır. Böylelikle şarkılar en temelde duyusal
dayanışmayı üretirler, bireyi ilerlemenin cüretkarlığına karşı dirençli yaparlar ve onun tek başına
değiştiremeyeceği şeylere katlanmasına yardımcı olurlar. Ancak böyle olmakla
birlikte şarkılar salt bir görevi üstlenmiş değildirler. Duyuların ifadesi olarak söylenmek üzere
yazılmışlardır.

Popüler Kültürün Türk Müziğine Etkisi

Yetmişler, seksenler ve doksanlar döneminden gelen pek çok sanatçının şarkıları günümüzde hala hatırlanmaktadır. Özellikle doksanlar döneminin şarkılarının Türk müzik piyasasına önemli etkisi vardır. Günümüzde kuşaklar fark etmeksizin seksenler, doksanlar partileri düzenlenip o yıllara damga vurmuş şarkılara insanların eşlik etmesi ve eğlenceli bir gece geçirmeleri bunun en güzel kanıtıdır. O zamanlara bakarsak, bu şarkıların insanlarda yıllar geçmesine rağmen onlar için asla eskimeyen şarkılar olarak dinlendiği açıkça görünmektedir. Yetmişli yıllar rock müziği denilince akla gelen isimler Ekin Koray ve Cem Karaca olurken, devamında doksanlardan günümüzde hala var olan Teoman, Şebnem Ferah gibi isimler görmekteyiz

Seksenler ve doksanlar Türkçe şarkılar günümüzde dahi çokça tercih edilen ve dinlenilen eserlerdir. Böyle olmalarının sebebi, o yıllarda üretilmiş şarkıların hitap ettiği spektrumun geniş olması yani birçok kesimden insana hitap ediyor, duygularına yandaşlık ediyor olması. Hem dünya kültüründen, hem de Türk kültüründen esinlenilen parçalar usta ağızlardan seslendirilmiş ve usta ellerden bestelenmiştir. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Erol Evgin, Nilüfer ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz isimler bu yıllarda bizleri sözleri ve besteleriyle büyülemişlerdir.

Popüler Kültür Müziği Nasıl Etkiliyor?

İki binli yıllarda daha hareketli parçalar, oryantel danslar ortaya çıkmıştır. Bu noktada Tarkan, Mustafa Sandal gibi isimler ön plana çıkmıştır. Tabii aralarında Şebnem Ferah, Teoman, Candan Erçetin gibi önemli şarkıcıları da unutmamak gerekir.

Günümüzde ise çok farklı çeşitlilik ön planda ve popüler kültürün birçok kesime indirgendiğini görmekteyiz. Artık şarkılar çok daha küçük kitlelere hitap etmekte ve bu sebeple kalıcılıklarının ömrü de azalmış olmaktadır. Geleneksel eserleri sergileyenler, marjinalliklerini ortaya koymaya çalışanlar, ensdüstriyel müzik oluşturanlar ve daha birçok farklı türde müzik üretimi günümüzde müzik endüstrisinin popüler kültür tarafından çok parçalı bir yapboz gibi bölündüğünü bizlere göstermektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu